ส้มเขียวหวาน มีน้ำตาลเท่าไร?


ตอบ ส้มเขียวหวาน 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาลรวม 2.8 ช้อนชา

หมายเหตุ
• คนทั่วไป ไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชา
• เด็ก, ผู้สูงวัย ไม่ควรเกิน 4 ช้อนชา หรือน้อยที่สุด
(thaihealth.or.th)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทย สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/sugarfruit.pdf

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น