บาลน้อย ห่วงแผลเบาหวาน


ถ้าเกิดแผลแล้วจะหายยาก หายช้า ลุกลามใหญ่โต ผิดรูป หรือต้องตัดอวัยวะนั้น ๆ
หลายครั้งผู้ป่วยเบาหวานก็ไม่รู้ว่าตัวมีอาการผิดปกติ เพราะไม่เจ็บ

กว่าจะรู้อีกที ก็เห็นเท้าผิดรูปไปแล้ว เป็นต้น

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น